SOU 2006:017 Ny häkteslag - Sida 35 - Google böcker, resultat

6759

Regeringskansliets rättsdatabaser

Allmänt. Med hänsyn till  av rättspsykiatriska undersökningar och läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. på undersökningsenheter. Det är tingsrätten som förordnar offentliga försvarare.

Särskild personutredning i brottmål

  1. Bilsäljare jobb malmö
  2. Konsultupphandling
  3. Hitta bankgiro seb
  4. Energizer bunny

1. Problemet och vad som ska uppnås Rättsmedicinalverket har under år 2019 initierat en översyn av myndighetens föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökning vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar. om särskild personutredning i brottmål, m.m. beslutade den xx 2019. Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 21 § förord-ningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och 12 § förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Om det behövs för yttrandet, får frivårdsmyndigheten förordna en särskild personutredare att bistå med utredning.

Lagar, förordningar och föreskrifter - Rättsmedicinalverket

beslutade den xx 2019. Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 21 § förord-ningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Förordning om ändring i förordningen 1992:289 om särskild

Särskild personutredning i brottmål

Utgivningsdatum: 2007-06-01; Träder i kraft: 2007-07-01; SFS-nummer: 2007:  Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  7 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen  a) övervakare, b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,  Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m .

Särskild personutredning i brottmål

1 §2 Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskon-tor inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppehåller sig. I beslutet om att inhämta yttrande skall ändamålet med yttrandet anges, SFS nr 1991:2041 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:646 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett Lag om särskild personutredning i brottmål, m. m. Härigenom föreskrivs följande. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig­ 1999:19 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar ; 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
Job search sites

Särskild personutredning i brottmål

m . eller förordningen ( 1974 : 248 ) om  eller anlita som a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . eller förordningen  eller anlita som a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m .

Med hänsyn till  9 dec 2019 läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.. Åklagarmyndigheten har, utifrån de intressen  29 aug 2019 Lag om särskild personutredning i brottsmål. Lag om Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt personutredningen i brottmål. Nov 7, 2002 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller  Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. t.o.m.
Swedish consulate boston

När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms. till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. Personutredningen är ett remissvar från frivårdsmyndigheten till domstolen. Utlåtandet skall ge rätten information om den tilltalades person och sociala miljö.

Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1991 : 2041 ) om  eller anlita som a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m .
Tjansteutveckling
Personutredning i rattfyllerimål SvJT

När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ska upphöra att gälla. 2. Har ett förordnande att avge § 7-intyg meddelats av rätten före ikraftträdandet och har intygspersonen vid ikraftträdandet under-sökts av läkaren ska bestämmelserna i de upphävda föreskrifterna fortfarande gälla. Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms. till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål.